Coöperanten programmatie

La Tricoterie is altijd al een collectief avontuur geweest. Onze wens is nu om onze coöperatie meer open te stellen en tegelijkertijd de coöperanten te betrekken bij het leven van de plek.
Op deze manier hopen we een groter aantal coöperanten te bereiken, om een gemeenschap te creëren die ondersteuners, maar bovenal actoren van "hun eigen plek" zullen zijn.
In deze geest willen we de participatieve dimensie van de coöperanten versterken door hen te betrekken bij bepaalde socio-culturele programmeringskeuzes. Uiteraard impliceert dit participatieve proces een logistiek die we moeten kunnen integreren in onze huidige bedrijfsvoering.
Vandaag analyseert onze programmeringscommissie voorstellen van buitenaf, programmeert ze en initieert ze "huis producties". Vanaf volgend seizoen wensen we een reeks activiteiten op te zetten waarvan de inhoud wordt georiënteerd (of bepaald) door de stem van de coöperanten. Het is onze vereniging zonder winstoogmerk "La Tricoterie" die de medewerkers via een stemsysteem zal vragen te kiezen tussen verschillende alternatieven. Deze keuzes kunnen betrekking hebben op de inhoud van een workshop, een thema, een techniek of zelfs een cyclus van vertoningen, concerten, debatten, literaire bijeenkomsten, enz. Het idee is om de coöperaties te betrekken tijdens een informele en feestelijke avond, waar presentaties van mogelijkheden en activiteiten zullen worden voorgelegd, voordat er een stemming wordt gehouden waarbij één persoon gelijk is aan één stem, ongeacht het aantal aandelen dat zijn onderschreven.

De proportie van jullie inbreng moet nog worden bepaald en zal afhangen van de aard van de activiteiten. Onze wil is oprecht en we zullen ons maximaal inspannen om systemen te vinden die operationeel zijn, maar we zullen in de loop der jaren hoogstwaarschijnlijk aanpassingen moeten aanbrengen omdat dit participatieve programmeersysteem zo innovatief en experimenteel mogelijk te maken. Toch zal La Tricoterie zo de "eerste culturele en coöperatieve plaats" zijn die een deel van haar seizoen op een participatieve manier zal bepalen.