FAQ

Wat is de functie van Theodore SC in La Tricoterie ?
Het project dat algemeen bekend staat als "La Tricoterie" bestaat uit twee structuren. Enerzijds is Théodore SC (coöperatieve vereniging) eigenaar van de gebouwen en verantwoordelijk voor de evenementen en de HoReCa-component van het project. Anderzijds is de vzw La Tricoterie vzw verantwoordelijk voor het socio-culturele aspect van het project.

Hoeveel kost een aandeel en hoeveel aandelen kan ik kopen ?
Elk aandeel dat in het kader van het aanbod van januari 2021 is uitgegeven, kost €230. Dit bedrag is bepaald op basis van de waarde van het gebouw en de uitrusting, zonder rekening te houden met de waarde van de economische activiteit van Theodore SC. Dit laat toe om voorzichtig te zijn en geen risico’s te nemen op overwaardering van de aandelen, zeker in de huidige context.

Bij de inschrijving op aandelen moet een forfaitair bedrag van € 5 per inschrijver worden betaald. Dit bedrag is niet afhankelijk van het aantal onderschreven aandelen en komt overeen met het inschrijvingsgeld van de coöperatie op het platform www.estox.be, waarop het elektronische aandelenregister van Theodore SC wordt bijgehouden.

Hoe koop je aandelen en hoe word je een coöperant ?
Om aandelen te kopen en een coöperant te worden, moet u dit formulier invullen. U ontvangt de instructies voor de overschrijving per e-mail. De Buitengewone Algemene Vergadering van 31 maart 2021 zal beslissen over een eventuele goedkeuring.

Hoeveel geld hopen we op te halen met de fundraising ?
Onze doelstelling is om € 500.000 aan bijdragen te werven en we beperken de fondsenwerving tot een maximum van € 600.000.

Wat is een aandeel ?
Een aandeel vertegenwoordigt economische en besluitvormingsrechten in een onderneming. Het wordt verworven in ruil van een bijdrage, wat een risicovolle investering is. Door één of meer aandelen te kopen, wordt u dus aandeelhouder van Theodore SC. Omdat het een coöperatieve onderneming is, wordt je een coöperant.

Waarvoor wordt het geïnvesteerde geld gebruikt ?
Het bedrag dat met deze fundraising campagne wordt opgehaald, zal worden gebruikt voor aankoop van apparatuur en de ontwikkeling van nieuwe ruimtes : een auditorium met 160 zitplaatsen, repetitieruimte, nieuw terras, tuindaken, sanitaire voorzieningen en faciliteiten voor mensen met een beperkte mobiliteit.

Deze nieuwe ruimtes zullen het mogelijk maken om de evenementenactiviteiten
van Théodore SC uit te breiden (met name met een ruimte die is aangepast voor seminars, conferenties, enz.), evenals de sociaal-culturele activiteit van VZW La Tricoterie (het auditorium zal het mogelijk maken om meer theatervoorstellingen, filmvertoningen, enz. te organiseren).

Wat zijn de risico’s van deze investering ?
Zoals elke financiële investering brengt de aankoop van aandelen in Theodore SC verschillende risico’s met zich mee. De belangrijkste risico’s die wij vaststellen, worden in de informatienota besproken.

Welke stemrechten heb ik als ik aandelen koop ?
Als medewerker wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van Theodore SC. Het stemprincipe is 1 aandeel = 1 stem voor de D-aandelen die in het kader van deze fundraising campagne zullen worden uitgegeven.

Wat is Co-operator Seizoen ?
We nodigen u uit om dit artikel te lezen.

Kan ik nadat ik heb ingeschreven op aandelen, de coöperatie verlaten en mijn investering terugverdienen, en zo ja, hoe ?
U kunt aangeven dat u binnen de eerste zes maanden van elk boekjaar uit de coöperatie wilt treden. Een verzoek om uit de coöperatie treden of aandelen in te trekken in de laatste zes maanden van het boekjaar, wordt pas in het volgende boekjaar behandeld en effectief. Het ontslag wordt van effectief op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar.

In geval van uittreding zult u het geld dat u in de aandelen van Theodore SC hebt geïnvesteerd, terugkrijgen, maar het teruggevorderde bedrag mag niet hoger zijn dan het bedrag van de netto-inventariswaarde van de aandelen, zoals vermeld in de laatste goedgekeurde jaarrekening. De betaling zal binnen vijftien dagen na de goedkeuring van de rekeningen worden uitgevoerd. Indien u aandelen D heeft verworven voor een bedrag van meer dan € 20.000, zal de betaling geschieden in jaarlijkse termijnen van maximaal € 20.000, waarbij elke termijn opeisbaar wordt op de vijftiende dag na de goedkeuring van de rekeningen van het voorgaande boekjaar.
In geval van ontslag ontvangt u geen dividend, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het aandeelhouderschap op dit moment ?
Vóór de fondsenwerving was Théodore SC in handen van 49 coöperanten, die in totaal 6489 aandelen bezitten, wat neerkomt op een bijdrage van 624.223 euro. Slechts vier coöperanten bezitten meer dan 5% van deze aandelen.


Dit document is geen prospectus en werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de autoriteit voor financiële diensten en markten. De personen die, na kennis te hebben genomen van de inlichtingen in de informatienota, advies zouden willen over de te nemen houding ten opzichte van dit aanbod, worden uitgenodigd om hun gebruikelijke financiële en fiscale adviseurs te raadplegen. De intekening houdt een zekere mate van risico in. Er bestaat geen enkele garantie dat het belegde bedrag gerecupereerd kan worden. Alle risicofactoren worden besproken in de informatienota van 18 januari 2021.